chopp

Finance

JOB DESCRIPTIONS

Financial Planning & Analysis

 • Build & collect metrics across company & for each departments
 • Monitor progress against projections & provide insight and recommendations on process optimization
 • Identify major problems & insights to be focus on, conduct quantitative research & analysis, and provide actionable recommendations
 • Provide access to data through both department level & company level dashboards
 • Build financial statements & provide analysis for internal & external audiences
 • Conduct scenarios analysis & financial modeling.

Finance Operations & Process Optimization

 • Recruiting, training and motivating Finance/ Accounting team.
 • Build & foster strong working relationships with other business units, clients, and partners.
 • Optimize the use of technology and tools in financial planning & reporting to ensure the timeliness and precision of reporting system and minimize discrepancies.
 • Initiate and lead internal control and process optimizations, ensure organization effectiveness and efficiency. Lead the design and implementation of finance infrastructures, including but not limiting to auditing, internal control, corporate governance.

REQUIREMENTS

 • Minimum 2 years experience in finance, audit or management consultant, preferably in an e-commerce, retail, tech or logistics companies.
 • Strong analytical ability to gather and interpret information and develop, recommend, and implement solutions
 • Critical thinker; identifies and anticipates problems. Requires rapid and thorough independent decision making and creative problem solving skills
 • Ability to assess, manage, train, mentor, and develop talent

BENEFITS

 • Stocks for suitable roles
 • Monthly allowance for healthy living.
 • Snacks & drinks in office.
 • Monthly team happy hour.
 • Sponsor for tickets to events and training workshops.
 • Quarterly team off-site.
Mô tả công việc

 • Lập kế hoạch và phân tích tài chính.
 • Xây dựng và thu thập số liệu liên quan đến tài chính của các bộ phận.
 • Xác định các vấn đề liên quan đến tài chính. Tiến hành phân tích và đưa ra các đề xuất.
 • Lập báo cáo tài chính.
 • Tuyển dụng, đào tạo, phát triển bộ phận Kế toán - Tài chính.
 • Kiểm soát tài chính nội bộ.

Yêu Cầu

 • Tốt nghiệp đại học.
 • Ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương tự. Ưu tiên ứng viên đã từng làm cho các công ty liên quan đến thương mại điện tử, bán lẻ, công nghệ hoặc logistics.
 • Có khả năng tập hợp thông tin và phân tích để đưa ra các giải pháp.
 • Kỹ năng giao tiếp tốt.
 • Có khả năng tự đưa ra quyết định độc lập, nhanh chóng và toàn diện.
 • Có khả năng đánh giá và quản lý, đào tạo, cố vấn phát triển.

Quyền lợi

 • Lương, thưởng theo quy định.
 • Nghỉ T7 & Chủ Nhật, và các ngày lễ trong năm theo quy định của nhà nước.
 • Được chia cổ phần theo vị trí công việc.
 • Trợ cấp hàng tháng cho các hoạt động mang tính lành mạnh,
 • Đồ ăn nhẹ và thức uống trong văn phòng.
 • Hoạt động ngoài giờ hàng tháng.
 • Tài trợ vé tham dự các sự kiện, hội thảo.