chopp

General Accountant

JOB DESCRIPTIONS

 • Managing cashflow of fleet operations and internal expenses.
 • Ensure smooth day-to-day operation of the finance and accounting function within the company, ensure monthly financial statements are prepared accurately and in a timely manner.
 • Managing Account Payables and Account Receivables
 • Managing cash flow, prepare monthly cash planning and credit facility utilization. Prepare the monthly reconciliation.
 • Coordinate with bankers for payment /transfer arrangement.
 • Ad-hoc accounting assignments

REQUIREMENTS

 • Minimum 1 year experience in finance, audit or management consultant, preferably in an e-commerce, retail, tech or logistics companies.
 • Knowledgeable in different financial reports like financial statements, general ledger, financial planning.
 • Strong analytical ability to gather and interpret information and develop, recommend, and implement solutions.
 • Highly analytic and keen sense for details and data accuracy
 • Strong cross-functional communication skill.
 • Demonstrated ability to handle multiple tasks to prioritize those tasks and meet deadlines.
 • Ability to assess, manage, train, mentor, and develop talent

BENEFITS

 • Monthly allowance for healthy living.
 • Snacks & drinks in office.
 • Monthly team happy hour.
 • Sponsor for tickets to events and training workshops.
 • Quarterly team off-site..
Mô tả công việc

 • Quản lý dòng tiền trong hoạt động của bộ phận vận hành.
 • Kiểm soát chi phí nội bộ.
 • Đảm bảo sự lưu thông của dòng tiền hàng ngày cho việc vận hành.
 • Lập báo cáo hàng tháng.
 • Quản lý công nợ.
 • Lên kế hoạch tài chính hàng tháng.
 • Lập bảng kê và hóa đơn VAT.
 • Liên kết với ngân hàng để thực hiện các giao dịch.

Yêu Cầu

 • Tốt nghiệp đại học.
 • Ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính kế toán. Ưu tiên ứng viên đã từng làm cho các công ty liên quan đến thương mại điện tử, bán lẻ, công nghệ hoặc logistics.
 • Có kiến thức về các loại sổ kế toán, báo cáo tài chính khác nhau.
 • Có khả năng tổng hợp và phân tích một cách chính xác.
 • Lập kế hoạch tài chính liên quan đến dòng tiền.
 • Có khả năng thu thập, phân tích dữ liệu đưa ra các giải pháp.
 • Có khả năng xử lý công việc đúng thời hạn.
 • Có khả năng quản lý, đào tạo.

Quyền lợi

 • Lương, thưởng theo quy định.
 • Nghỉ T7 & 1 ngày trong tuần, các ngày lễ trong năm theo quy định của nhà nước.
 • Trợ cấp hàng tháng cho các hoạt động mang tính lành mạnh.
 • Đồ ăn nhẹ và thức uống trong văn phòng.
 • Hoạt động ngoài giờ hàng tháng.
 • Tài trợ vé tham dự các sự kiện, hội thảo.